Új funkciók a dokNET v2.2 változatában

A 2015-ös év vége újabb fejlesztési ciklussal zárult cégünknél. Ennek során számos olyan funkcióval, kényelmi vagy éppen funkcionális megoldással bővült a rendszerünk, amelyek fontos felhasználói igényekre adtak választ, vagy éppen a rendszer későbbi képességeinek bővítését célozták. A teljes lista meghaladja a hír terjedelmét, de a legfontosabbak az alábbiakban összefoglaljuk.


Iktatási és érkeztetési profilok
Az ügyfeleinknél az iratkezeléshez szükséges metaadatok felvitele jelenti az iratkezelési munka nagy részét. A törvényi feltételek eleve sok adatok megadását követelik meg, de még ha ettől el is tekintünk, akkor is számos paramétert, címkét, kategóriát kell megadnunk egy irathoz, hogy a későbbi megtalálását megkönnyítsük. Ezt az adatfelviteli tevékenységet könnyítik meg az iktatási és érkeztetési profilok. A profilok gyakorlatilag olyan kitöltött adatok halmazai, amelyeket az iktatási vagy érkeztetési ablak kitöltöttségének egy állapotát rögzítik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha kitöltjük egy adott iratnál az iktatási metaadatokat, azokat el tudjuk magunknak - vagy éppen a többiek számára is - menteni. Amikor újra ugyanilyen irattal találkozunk elég lesz behívni a profilt és az adatok rögtön kitöltődnek a profilban tárolt információkkal. Mivel a profilba az iktatási ablak minden adata elmenthető, ezért akár a teljes iktatás megvalósítható egy profil kiválasztásával és az iktatás gomb megnyomásával!


Ad-hoc feladatok és határidők
Az egyes iratokhoz kapcsolódóan immár egyedi feladatokat is megadhatunk. A feladatokhoz elintézési határidők és felelősök rendelhetők. Mivel ezeknek a feladatoknak a teljesülését, határidejeit a rendszer folyamatosan követi, ezért ez egyfajta interaktív feladatkiosztó rendszert valósít meg a dokNET-en belül. A feladat-sorok előre definiálhatók és menthetők, ezzel egyfajta egyszerűsített workflow megoldást kínálva a felhasználók számára.


Iktatóbélyegző beütése iratba
A dokNET jelen változatata képes arra, hogy a szkennelt iratokon egy egyedi iktatóbélyegzőt helyezzen el. A bélyegzőn megjelenő adatokat, a bélyegző formátumát a rendszeradminisztrátor tudja kialakítani egy egyszerűen kezelhető webes szerkesztőfelületen, egyben megadva a bélyegző pozícióját a "doboz" megfelelő helyre húzásával. A bélyegző ezután egyetlen gomb megnyomására az egyes iratokba üthető, de lehetőség van egyedi pozíciónálásra is.


Figyelmeztetések a státusz soron
Azért, hogy a kiosztott feladatok ne sikkadjanak el, a rendszer a státusz soron megjeleníti az elvégzésre váró feladatok számát.


Közvetlen link az egyes iratokhoz
Mivel a dokNET elég jelentős védelmekkel rendelkezett a külső behatások ellen, ezért eddig nem lehetett az egyes iratokat közvetlenül a böngésző címsorába írt link révén elérni. Ezt a dolgot orvosolta az a belső módosítás, amely immár képes egyedi URL-ek generálására az egyes iratokhoz . Ez lehetővé teszi, hogy a jóváhagyásokról vagy ügyintézésről szóló levelekbe már ne csak az iktatószám, hanem az irat közvetlenül linkje kerüljön. Erre kattintva, az email programból követlenül a dokNET adott iratot mutató oldalára kerülünk, kikerülve a számos kattintást, amit egy irat keresése jelentene. Ez a megoldás egyben a külső integrációkhoz is kitűnően használható.


Automatikus kiléptetés
Azért, hogy a magukra hagyott gépeken ne maradjon véletlenül bejelentkezve a dokNETbe a felhasználó, a rendszer adott tétlenül töltött idő után egy visszaszámlálást indít el, amely automatikusan kilépteti a felhasználót.


Iratpéldányok kezelése
Az iratkezelést szabályzó törvény immár megköveteli az iratpéldányok szeparált kezelésének lehetőségét. Az egyes példányok (eredeti, másolati) kiosztására a rendszer most már tartalmaz egy megfelelő kezelőfelületet, és ezeket a példányokat átadhatjuk-átvehetjük, kezelve és nyomon követve a példányok fizikai mozgását.


KÉR integráció
A dokNETbe beépítésre került a Központi Érkeztető Rendszerrel (illetve tágabban értelmezve, a különféle postai hibrid és inverz hibrid megoldásokkal) való kapcsolatot megvalósító modul. A dokNET v2.2 immár képes a KÉR-en keresztül érkező iratok fogadására, rajta keresztüli közvetlen kiküldésre, illetve a postai integráció révén a csatolt iratok posta küldésére.


Iktató/Érkeztető könyv nyomtatás
A korábbi viszonylag egyszerű és funkcionális megoldást a jelen változatban egy minden igényt kielégítő, XML alapú megoldás váltotta fel, amely az iktatókönyvek komplex szerkezetét megőrző formában képes az adatok exportálására - illetve az XML formátum alapán ezek importálására.


Ezeken kívül számos új háttérszolgáltatással bővült a dN-FII interfész webszolgáltatás csomagja, több új vizuális elemet építettünk a rendszerbe, és sok helyen gyorsítottuk a dokNET futását, illetve tovább optimalizáltuk a felületek működését. Az új böngészőkkel való teljes kompatibilitás megőrzésére - amely továbbra is sarokköve a dokNET működésének - új Telerik változatra tértünk át. Bővítettük a naplókat, és rengeteg új törzsadat kezelő ablakot építettünk be a minél teljesebb felhasználó oldali testreszabás megkönnyítésére. A 2016-os évet pedig egy új dokNET tudástesztelésre alkalmas tesztlap bevezetésével indítottuk.


Az új funkciók továbbra is mindenki számára rendelkezésre állnak, akik érvényes támogatási szerződéssel rendelkeznek a v2 valamelyik változatára.


Ha felkeltették érdeklődését a dokNET új funkciói, lépjen velünk kapcsolatba még ma!

2016-01-03