Az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag - 2. munkaszakasz eredményei

A második munkaszakaszban a korábbi kísérletes eredmények alapján tervezett újabb hatóanyagjelölteket állítottuk elő, melyeket in vitro és in vivo kísérletekben karakterizáltunk. Az in silico módszerekkel végzett molekulatervezést követően kidolgoztuk a kémiai szintézis stratégiáját, majd a jelölteket a biokémiai, in vitro és első in vivo mérésekhez szükséges mennyiségben és tisztaságban előállítottuk. A jelöltek miozin gátlási profilját 7 különböző miozin célfehérjén biokémiai tesztekben részletesen karakterizáltuk. A hatóanyagok túlélésre és regenrációra kifejtett hatását egér kortikális neuronokból készített primer sejttenyészeteken, az agyi eloszlást befolyásoló hatásukat primer asztroglia sejttenyészetben vizsgáltuk. A neuritnövekedést indukáló hatást egér kortikális neuronok sejttenyészetén és zebrahal neuronok sejttenyészetén valamint zebrahalakban in vivo is vizsgáltuk. Az újabb hatóanyagok mutagenitását Ames tesztekben, metabolizmusukat in vitro patkány hepatocita rendszerben vizsgáltuk. Egészséges patkányokon aminoblebbisztatin kezelést követően részletes viselkedési vizsgálatokat végeztünk. Tracer molekulákkal egérben megkezdtük a közelmúltban felfedezett glimfatikus rendszer szerepének vizsgálatát a hatóanyag agyi eloszlásában. Patkány stroke modellben tovább vizsgáltuk a miozin gátlás hatását a stroke tüneteire. Továbbfejlesztettük az MRI és SPECT felvételek elemzésének Imaris szoftverrel végzett módszerét, lehetővé téve 72 különböző agyterület összehasonlító kiértékelését. Festési eljárásokkal, valamint különböző vivőanyagok alkalmazásával optimalizáltuk a hatóanyag beadását. A miozin gátlási kezelések esetleges mellékhatásait a szív és tüdő funkciók monitorozásával vizsgáltuk. Az in vitro vázizom gátlást mutató jelöltek in vivo hatását és szelektivitását első lépésben egészséges állatok izometrikus erőmérésével vizsgáltuk a légzés és szív funkciók folyamatos monitorozása mellett, különböző beadási módokat alkalmazva, ismert izomrelaxáns hatóanyagokkal összehasonlítva. Megkezdtük egy post-stroke izomgörcs patkány modell beállítását, stroke kiváltását követően az állatok különböző izmaiban mérjük a görcsös állapot létrejöttét. Eredményeinket szabadalmi és publikációs szempontok alapján folyamatosan elemeztük.

2019-04-01