Új irány a gyógyszerkutatásban – 2. munkaszakasz eredményei

A 2. munkaszakaszban szükségessé vált a megépített hullámhosszmodulátor optimalizációja, több paraméter korrekciójával. Ezenkívül a modulátorhoz csatoltunk egy fényerősségmérőt, illetve elkészítettük annak vezérlőszoftverét, így a modulátorból érkező lézerfény teljesítményét a mérés során folyamatosan tudjuk követni. A kétfoton mikroszkóphoz integrált gyorskamera szoftverének elkészítése és tesztelése megtörtént. Megkezdődtek az éles kísérletek, melyek molekuláris tetoválás segítségével a zebrahalak menekülési reflexének neuromodulációs hálózatainak feltárását és modifikációját célozzák meg. A reflex iniciációjáért felelős Mauthner-sejten végeztünk méréseket. Tovább vizsgáltuk az azidcsoportot tartalmazó fotoaktív molekulák aktiválásának lehetőségét röntgensugár alkalmazásával, és megállapítottuk, hogy a röntgenaktiváció további jelentős optimalizációt igényel. Előkísérleteket végeztünk a háromfoton aktivációval kapcsolatban is, mivel ez a kétfotonnál mélyebbre képes behatolni a szövetekbe, így sok biomolekula jelölésmentesen vizualizálható. Újabb 9 hatóanyag fotoaktív, molekuláris tetoválási kísérletekben alkalmazható változatát állítottuk elő, melyeket zebrahal embriókon végzett kísérletekben használtunk fel. Molekuláris tetoválással a nem-izom miozin II (NMII) gátlását adott szubcelluláris területre tudtuk lokalizálni, így ki tudtuk mutatni a hatóanyag terheléstől függő hatását. A NMII sejtmozgásban játszott szerepét idegsejttenyészeten vizsgáltuk és kimutattuk, hogy különböző azidált hatóanyagok hatására a neuritok visszahúzódtak, illetve növekedésnek indultak. Beállítottunk egy olyan mikroszkópiás rendszert, melyben izolált kardiomiociták összehúzódásával együtt vizualizáltuk a kálcium-aktiváció folyamatát, és kimutattuk, hogy az azidoblebbisztatin koncentrációfüggő módon csökkenti a kardiomiociták ritmikus kontraktilitását. A projekt eredményeiről öt közleményt jelentettünk meg (összesített IF 21,682) és 8 nemzetközi konferenciaposztert mutattunk be.

2017-08-01